Klant
GGD
Product
Instructiefilm

[instructievideo]

Binnen de ambulancezorg wordt zowel op de meldkamer als in de ambulancezorg gewerkt met landelijke protocollen. Deze protocollen zijn een onmisbaar element in de hedendaagse zorg en staan ook in de acute ambulancezorg centraal en geven de professionele standaard aan voor het medisch verpleegkundig handelen. Voor, maar vooral in samenwerking met de GGD en een groep professionals vanuit de ambulancesector ontwikkelde Fixvision een serie films die nieuwe protocollen laat zien m.b.t. medisch handelen. Een verhaal dat  adequaat en gedetailleerd verteld moet worden gezien het feit dat het meestal gaat om leven en dood. De films dienen als leerstof voor opleiding en scholing van medewerkers in de ambulancezorg.

Resultaat

Omdat het hier gaat om medisch protocollen en richtlijnen is uiteraard de continuïteit van de montage essentieel. Er is altijd een risico dat dat het een opsomming wordt van gortdroge stof. Daarom is er niet alleen tijdens het schrijven van het draaiboek en het filmen, maar ook gedurende het montageproces intensief samengewerkt met professionals uit de medische wereld. Onze inzet was de film een klein beetje de look en de sfeer te geven van een korte film hetgeen een positief effect heeft op de aandachtscurve van de kijker.